مشاور پل ارتباطی

مشاور به عنوان مسئول فنی و تخصصی مدرسه می باشد. آموزش و پرورش با دو بعد دانش آموزان کار می کند: 1) بعد تعلیم و یادگیری: در این بعد معلم تدریس می کند، دانش آموزان امتحان می دهند. و مهمترین مسئله آموزش و یادگیری است. وظیفه مشاور در این بعد برای تسهیل یادگیری شامل موارد زیر می باشد:

1. آموزش روش های مطالعه و یادگیری

2. کمک به تقویت تمرکز دانش آموزان

3. برنامه ریزی درسی 

4. مقابله با اضطراب امتحان

5. افت تحصیلی

در این بعد مشاور وظیفه دارد مهارت های تحصیلی را به دانش آموزان آموزش بدهد. 

اما بعد دوم که مهمتر است بعد تربیت و سلامت روحی دانش آموزان است. در این بعد دانش آموزان باید آرامش روانی داشته باشند. همچنین مهارت های زندگی از جمله: مهارت های ارتباطی، قدرت نه گفتن، کنترل خشم و ... را یاد بگیرند. 

وظیفه مشاور در این بعد کمک به دانش آموزان در موارد زیر می باشد: 

1. تقویت اعتماد به نفس

2. ایجاد خودپنداره مثبت در دانش آموزان

3. مقابله با ترس از شکست

4. مقابله با استرس

در این بعد مشاور باید مهارت خودپنداره تحصیلی دانش آموزان را تقویت کند. 

مشاوره علاوه بر کار با دانش آموزان با دبیران و والدین هم ارتباط دارد. از آنجایی که موفقیت تحصیلی مرهون تلاش مدرسه(دبیران)- دانش آموز و خانواده است. دو ضلع این مثلث هم نقش پررنگی در امر تحصیل داند. مشاور با دبیران ارتباط دارد و در جلسه شورای دبیران مسائل مدرسه و دانش آموزان را تحلیل می کند. و همچنین با تشکیل جلسات آموزش خانواده سبک های فرزندپروری را به آنها آموزش می دهد. 

مشاور در واقع پل ارتباطی بین خانواده و مدرسه است. والدین می توانند انتقادات و مسائل دانش آموزان را از طریق مشاور به مدرسه انتقال بدهند. مشاور به دلیل رازداری برای خانواده ها قابل اعتماد است. 

مدیریت پرتال همکلاسی

پورتال از امکانات پر مخاطب و پر طرفداریست که می تواند به عنوان یک شاخص و یا یک معرف برای تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی در فضای اینترنتی باشد و علاوه بر آن امکانات متنوع و فراوانی را برای کاربر فراهم می سازد. بنابراین این مهم از دید سامانه همکلاسی دور نمانده و این سامانه امکان ایجاد پورتالی با بالاترین امکانات را نه تنها برای مدرسه بلکه برای کادر آموزشی آن مدرسه نیز فراهم آورده.