مجموعه مدارس غیردولتی مهرخوبان - اهواز ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم(پسرانه) و متوسطه اول دخترانه

بالندگی اجتماعی دانش‌آموزان در پیوند تعلیم و تربیت

در سیستم اجتماعی کردن نوجوانان که شهروندان آینده خواهند بود دو گروه نقش اساسی دارند: خانواده و معلمین. بروز دو خطای بزرگ از سوی خانواده و معلمین باعث می‌شود که فرزندان نتوانند آن مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به شهروند خوب را کسب کنند.یکی اینکه آموزش را بر پرورش ارجح دانسته و به اصطلاح به جای اخلاق خوب دانش‌آموز شیفته نمره خوب او هستند. این در حالی است که آموزش هم‌ وزن پرورش شانه به شانه هم قرار می‌گیرند. خطای بزرگ‌تر اینکه برخی از والدین و معلمین سعی می‌کنند مرتباً  کودک و نوجوان را راهنمایی و امر و نهی کرده و در هر جریانی عقاید و نظرات خود را به آنها تلقین و تحمیل کنند. این‌گونه فرزندان که اطاعت کورکورانه دارند در آینده فاقد تصمیم‌گیری بوده، در برخورد با کوچک‌ترین مشکل یا مسئله برای رفع آن عاجز می باشند. ما اکنون در عصری نیستیم که کودکان و نوجوانان را به اطاعت کورکورانه وادار کنیم. توهین‌ها و تحقیر‌ها نقش مهمی در تزلزل شخصیت دانش‌آموزان دارد و در نتیجه اعتماد به نفس آنها را کاهش می‌دهد.

ادامه مطلب...

10 عادت دانش آموزان بسیار موفق

کلید موفقیت، مطالعه هوشمندانه است نه مطالعه زیاد و سخت. هرچه در آموزش خود، پیش بروید، به درستی این مطلب، بیشتر و بیشتر پی خواهید برد.

1- همه تکلیف و مطالعه خود را در یک جلسه تمام نکنید.

آیا همیشه، شب‌ها تا دیروقت به زور پلک‌های خود را باز نگه می‌دارید و وقت و انرژی صرف می‌کنید تا یاد بگیرید. اگر این طور است، زمان تغییر فرا رسیده است.

دانش‌آموزان موفق در پاره‌وقت‌های کوتاه مدت، مطالعه می‌کنند و به ندرت مطالعه خود را در یک یا دو جلسه انجام می‌دهند.

اگر می‌خواهید، دانش‌آموز موفقی باشید، باید یاد بگیرید، به طور منظم و پیوسته و در دوره‌های زمانی (پاره‌وقت‌های) کوتاه مدت مطالعه کنید.

ادامه مطلب...

چرا در نماز الله اکبر می گوییم؟

بسم الله الرحمن الرحیم

امام حسین علیه السلام فرموده: در مسجد نشسته بودیم که موذن بر بالای منره رفت و گفت الله اکبر ، الله اکبر امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام گریست و ما به گریه او گریستیم.
وقتی موذن از اذان فارغ شد حضرت علی علیه السلام فرمود: آیا میدانید موذن چه میگوید؟
گفتیم: خدا و پیامبر و وصی او داناتر است.
فرمود اگر میدانستید که چه می گوید هر آینه نمی خدیدید و بسیار می گریستید.
الله اکبر گفتنش معنا های زیادی است، از جمله آنها این است که:
الله اکبر موذن بر قدیمی، ازلی، ابدی، علم ، توان، قدرت، بردباری، کرم،جود بخشش، و کبریای خدا قرار میگیرد.
وقتی موذن می گوید الله اکبر در واقع میگوید خدا آن است که آفرینش و امر از آن اوست، به خواست او آفرینش است و آفرینش هرچیزی از آن اوست و آفریده ها سوی او بر میگردند.
او همواره پیش از هر چیزی اول است و همواره بعد از هرچیزی آخر است ،او باقی است و هر چیزی که درک
نمی گردد آشکار است و پنهان بی نهایت در برابر هر چیزی است ، او باقی است و هر چیزی فانی است.
معنای دوم الله اکبر توانای بر هر چیز است بر هر چه می خواهد تواناست.
به قدرتش قوی است، بر آفریده هایش چیره است. قوی به ذات خود است و قدرتش بر همه چیز ها استوار است.