دبیرستان هوشمند پسرانه غیردولتی | متوسطه دوره اول اداره کل آموزش و پرورش اهواز

رسول اکرم صلی الله علیه واله می فرمایند: «کُلُّ اَمرٍ ذِی بَالٍ لَا یُذکَرُ بِسمِ اللِه فِیهِ فَهُو اَبتَرُ» هر کار مهمی که در آغاز آن «بسم الله»یاد نشود ، نا تمام می ماند و به پایان نمی رسد. 

افتخارات فرهنگی و هنری

افتخارات ورزشی

افتخارات و دستاورد ها

...